SM-Skytte V55 - Semifinaler
09:31:11
Bert-Ove  Sund
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 526
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
33005010330311000030
VSDennis  Widell
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 522
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
53000000030033500000
Gert  Olsson
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 516
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
31350300100000000000
VSKarl-Gustav  Lindblom
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 516
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
30000330300013000000