SM-Skytte Öppen - Semifinaler
09:32:06
Rickard  Nilsson
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 547
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
53033030133031303355
VSAlexander  Norin
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 524
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
03313000303003005000
William  Silfverberg
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 545
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
55533003510010010535
VSMaths  Lind
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 523
6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m6m7m8m9m
30030300000330305000