B Andersson, S Sundberg LUL  13   V55 Mixed SM 2010
B Alvin, L Alvin GÄS  10    
B Andersson, S Sundberg LUL  12  
C Pettersson, T Pettersson BOD  13  
C Pettersson, T Pettersson BOD  13  
B Boholm, T Boholm KAJ  7   C Pettersson, T Pettersson BOD  13  
  L Ekström, C Wiberg FPS  8  
L Ekström, C Wiberg FPS  13  
M Lundkvist, B Sund SKT  9  
  L Ekström, C Wiberg FPS  13      
  J Patron, A Rasmusson KÄR  9     Final
M Andersson, O Holm SKA  4  

8  

C Pettersson, T Pettersson BOD
J Patron, A Rasmusson KÄR  13  

13  

L Ahl, S Cohen KÄR
      3:e plats
M Rigfelt, A Teljer LDÖ  0  

L Ekström, C Wiberg FPS
A Karlsson, L Lundahl RON  13  

A Karlsson, L Lundahl RON
A Karlsson, L Lundahl RON  13  
R Bonäs, I Halvarsson LBJ  5  
B Bokö, T Bokö TSÖ  11  
R Bonäs, I Halvarsson LBJ  13  
A Karlsson, L Lundahl RON  1  
A Nilsson, R Nilsson FLE  13   L Ahl, S Cohen KÄR  13  
J Brandt, G Sandin SSÖ  3    
A Nilsson, R Nilsson FLE  9  
L Ahl, S Cohen KÄR  13  
T Albinsson, K Granevik LDÖ  9  
L Ahl, S Cohen KÄR  13